Article Index
เออร์บาโน ราชวิถี
Page 2
All Pages

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg
  • 004.jpg
  • 005.jpg
  • 006.jpg

ภาพความก้าวหน้าโครงการเดือน กันยายน 2560

โครงการ : เออร์บาโน ราชวิถี

เจ้าของ : บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดโครงการ : อาคารชุดพักอาศัยสูง 25 ชั้น, 323 ยูนิต จำนวน 1 อาคาร

ที่ตั้ง : ถนนราชวิถี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

พื้นที่ก่อสร้าง : 23,951 ตร.ม.

ขอบเขตงาน : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

มูลค่าโครงการ : ประมาณ 600 ล้านบาท

โครงการแล้วเสร็จ : พฤศจิกายน 2561

ภาพความก้าวหน้าโครงการเดือน สิงหาคม 2560

Rajvithi1060Rajvithi1060Rajvithi1060Rajvithi1060Rajvithi1060Rajvithi1060Rajvithi1060Rajvithi1060Rajvithi1060

ภาพความก้าวหน้าโครงการเดือน กรกฎาคม 2560

Rajvithi0960Rajvithi0960Rajvithi0960Rajvithi0960Rajvithi0960Rajvithi0960Rajvithi0960Rajvithi0960Rajvithi0960Rajvithi0960

ภาพความก้าวหน้าโครงการเดือน มิถุนายน 2560

Rajvithi0860Rajvithi0860Rajvithi0860Rajvithi0860Rajvithi0860Rajvithi0860Rajvithi0860Rajvithi0860Rajvithi0860Rajvithi0860


sti sth thaieng aksa saauto