• 001.jpg
 • 002.jpg
 • 003.jpg
 • 004.jpg
 • 005.jpg
 • 006.jpg
 • 007.jpg
 • 008.jpg
 • 009.jpg
 • 010.jpg
 • 011.jpg
 • 012.jpg
 • 013.jpg
 • 014.jpg

โครงการ : Bluport Resort Mall Hua-Hin

เจ้าของโครงการ : บริษัท หัวหิน แอสเสท จำกัด

รายละเอียดโครงการ : อาคารห้างสรรพสินค้าสูง 4 ชั้น ใต้ดิน 1 ชั้น มีโรงภาพยนต์จำนวน 6 โรง

ที่ตั้ง : อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์

พื้นที่ก่อสร้าง : 150,000 ตร.ม

ขอบเขตงาน : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการแล้วเสร็จ : พ.ศ. 2559

sti sth