• 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.png
  • 004.png
  • 005.png
  • 012.png

โครงการ : Chewathai Residence Bangpho

เจ้าของ : บริษัท ชีวาทัย จำกัด

รายละเอียดโครงการ : อาคารชุดพักอาศัย สูง 24 ชั้น จำนวน 172 ห้อง ที่จอดรถ 108 คัน

ที่ตั้ง : ถนนประชาราษฎร์ สาย 2  แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

พื้นที่ก่อสร้าง : 19,322 ตารางเมตร

ขอบเขตงาน : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการแล้วเสร็จ : เมษายน 2560

Under Construction

Project Completed

sti sth