Article Index
หอพัก Holiday Inn
Page 2
All Pages

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg
  • 004.jpg
  • 005.jpg

ภาพความก้าวหน้าโครงการเดือน กุมภาพันธ์ 2561

โครงการ : หอพัก Holiday Inn

เจ้าของ : บริษัท วานา นาวา หัวหิน จำกัด

รายละเอียดโครงการ : อาคารพักอาศัยรวมสูง 7 ชั้น จำนวน 1 อาคาร จำนวนห้องพัก 96 ห้อง

พื้นที่ก่อสร้าง : 4,266 ตร.ม.

ที่ตั้ง : ถนนซอยหัวหิน91 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ขอบเขตงาน : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

มูลค่าโครงการ : 46,705,900.00 บาท (รวม Vat 7%)

โครงการแล้วเสร็จ : 30 พฤศจิกายน 2560

ภาพความก้าวหน้าโครงการเดือน  มกราคม 2561

holiday2032018holiday2032018holiday2032018holiday2032018holiday2032018

ภาพความก้าวหน้าโครงการเดือน  ธันวาคม 2560

holiday2022018holiday2022018holiday2022018holiday2022018

ภาพความก้าวหน้าโครงการเดือน  พฤศจิกายน 2560

holiday2012018holiday2012018holiday2012018holiday2012018holiday2012018sti sth