• 001.jpg
 • 002.jpg
 • 003.jpg
 • 004.jpg
 • 005.jpg
 • 006.jpg
 • 007.jpg
 • 008.jpg
 • 009.jpg
 • 010.jpg
 • 011.jpg
 • 012.jpg

เจ้าของโครงการ : บริษัท ภิรัช บุรี จำกัด

บริษัท สุขุมวิท ซิตี้มอลล์ จำกัด

รายละเอียดโครงการ : อาคารสำนักงานและห้างสรรพสินค้า

ที่ตั้ง : ถ. สุขุมวิท กรุงเทพฯ

พื้นที่ก่อสร้าง : 250,000 ตร.ม.

ขอบเขตงาน : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการแล้วเสร็จ : พ.ศ. 2557

sti sth