อาคารสำนักงานแห่งใหม่ บริษัท คอมเซเว่น

 • 001.jpg
 • 002.jpg
 • 003.jpg
 • 004.jpg
 • 005.jpg
 • 006.jpg
 • 007.jpg
 • 008.jpg
 • 009.jpg
 • 010.jpg
 • 011.jpg
 • 012.jpg
 • 013.jpg
 • 014.jpg
 • 015.jpg
 • 016.jpg
 • 017.jpg
 • 018.jpg

โครงการ : อาคารสำนักงานแห่งใหม่ บริษัท คอมเซเว่น

เจ้าของ : บริษัท ออร์แกนนิคโซน จำกัด

รายละเอียดโครงการ : อาคารสำนักงานสูง 6 ชั้น จำนวน 1 อาคาร อาคารคลังสินค้า 3 ชั้น 1 อาคาร และส่วนจอดรถ

พื้นที่ก่อสร้าง : 12,000  ตารางเมตร

ที่ตั้ง : ถนน สรรพาวุธ บางนา กรุงเทพฯ

ขอบเขตงาน : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการแล้วเสร็จ : ตุลาคม 2559

sti sth