ถ้าพวกคุณพร้อมการเดินทางครั้งใหม่ของเรา จะเริ่มขึ้นกับความท้าทายและอนาคตที่กำลังจะมาในปี 2017

stonehenge interstonehenge inter

Stonehenge Inter Co., Ltd.

Stonehenge Inter Co., Ltd. is one of the company in The Stonehenge Group that was separated from Stonehenge Co., Ltd. in 2004 for specialize support in the project management, construction management and consulting services.

Mostly of Stonehenge Inter Co.,Ltd. permanent staffs have experienced working in the consulting sector about 10-20 years, That make in company has highly qualification employees, teamwork activities, high standard and responsibilities.

stonehenge interstonehenge inter

More than 12 years of its successful record, Stonehenge Group has executed engineer and consulting services to more than 200 project in both private and governmental sector.

From our experience and professional knowledge & skill, Stonehenge Inter Co.,Ltd. assure to provide the best quality and highly standard which conforming the requirement of the clients.

Project Completed

Under Construction

sti sth