• 1.jpg
 • 11.jpg
 • 111.jpg
 • 2.jpg
 • 22.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 55.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg

โครงการ : IVY THONGLOR

เจ้าของ : Pruksa Real Estate Public Company Limited

รายละเอียดโครงการ : Residential Building

พื้นที่ก่อสร้าง : 37,900 sq.m.

ที่ตั้ง : Sukumvit Rd., Bangkok, Thailnad.

ขอบเขตงาน : Construction supervision

โครงการแล้วเสร็จ : ค.ศ. 2011

Under Construction

Project Completed

sti sth